CENNÍK PRENAJMU AUT

Mercedes Benz - Trieda C

Náhradné vozidlo pri objednávke detailingových prác

20 €/deň

Mercedes Benz - Trieda C

Náhradné vozidlo pri objednávke vlastného auta na veľký komplet s tepovaním

30 €/deň

Mercedes Benz - Trieda C

Náhradné vozidlo pri objednávke detailingu alebo veľkého kompletu s tepovaním

60 €/vikend

Mercedes Benz - Trieda C

Rent-a-car 1 - 3 dni

60 €/deň

Mercedes Benz - Trieda C

Rent-a-car 4 - 7 dni

50 €/deň

Mercedes Benz - Trieda C

Rent-a-car vikend

120 €/vikend

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Náhradné vozidlo pri objednávke detailingových prác

X €/deň

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Náhradné vozidlo pri objednávke vlastného auta na veľký komplet s tepovaním

X €/deň

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Náhradné vozidlo pri objednávke vlastného auta na veľký komplet s tepovaním

X €/vikend

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Rent-a-car 1 - 3 dni

X €/deň

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Rent-a-car 4 - 7 dni

X €/deň

Mercedes Benz - GLE BRABUS 400

Rent-a-car vikend

X €/vikend

Rezervovať si termín: