EXTRA VEĽKÉ AUTÁ

Niekoľko príkladov veľkosti extra veľkých automobilov

Všetky 7-miestne vozidlá patria do skupiny extra veľkých automobilov.