VEĽKÉ AUTÁ

Niekoľko príkladov veľkosti stredných automobilov 


Kategória SUV

Všetky 7-miestne vozidlá patria do skupiny extra veľkých automobilov.